Bianca van Baast painter, blogger and speaker
   Home

Exhibitions


Cv

News


Een glimp van je ziel


Contact

Inscribe Newsletter

 

 

Into Wonderland Lifted In the distance Gone  

“We are more alike than we are different, ”zei Oprah Winfrey ooit. Onze buitenkant kan inderdaad sterk afwijken van de ander, maar onder alle uiterlijkheden kennen we allemaal het verlangen naar liefde, veiligheid en geborgenheid, en worden we regelmatig geconfronteerd met gevoelens van angst, woede en verdriet.
Met dit in gedachten schilderde ik jarenlang de mens in zijn meest pure vorm: kwetsbaar, naakt en kaal, hopend dat ik hiermee meer begrip en gelijkheid onder de mensen kon creëren.

Rond 2012 realiseerde ik me dat mijn boodschap incompleet was. We zijn inderdaad allemaal gelijk aan elkaar, maar niet hetzelfde. Juist het verschil in interesses, talenten, behoeftes en verlangens maakt ons interessant en waardevol. Vandaar dat mijn werk in 2013 een andere richting op is gegaan. Met dit nieuwe werk nodig ik iedereen uit om hun uniciteit te omarmen, de kracht daarvan te erkennen, hun bezieling te volgen en vooral zichzelf te zijn.

Na aanleiding hiervan startte ik het project ‘Een glimp van je ziel’, waarbij het gelijknamige schilderij sinds 2007 door Nederland reist en particulieren, bedrijven en instellingen aan doet. Het schilderij reist rond in een houten kistje en is bedoeld om mensen bewust te laten nadenken over wat hen bezielt.


More artwork at www.biancavanbaast.exto.nl

More art on extoSaatchi artLaatste nieuwsFacebookTwitterLinked InNieuwsbrief ontvangen?Share what you love!
The Guardians Dream Leaving Babylon Thinking of you
One
Love, Thy will be done
In nature we trust Mirror mirror
Make me an instrument of thy peace The evolution of love Elevation A drop in the ocean
      Coming together
       
Before 2012
Turning Blossom
Admirari homo
Een glimp van je ziel
"We are more alike than we are different," Oprah Winfrey once said. And she might be right. Our appearances may indeed be different from each other, but inside we are all familiar with a longing for love, safety and security, and we are often confronted with feelings of fear, anger and uncertainty. With this in mind I painted the human being in its purest form: vulnerable, naked and bare, hoping that this could create more understanding and equality among people.

Around 2012 I realized that my message was incomplete. We are indeed all equal to each other, but not the same. It is the difference in interests, talents, needs and desires that makes us valuable and interesting. That’s why my artwork has changed since 2012. With these new paintings I invite everyone to embrace their uniqueness, acknowledge the power in that, to follow their inner being and to be themselves.

In addition to my artwork I started the project "A glimpse of your soul '; the eponymous painting travels through the Netherlands since 2007 while it finds shelter in private homes, companies and institutions. The painting is traveling in a wooden box and invites people to consciously think about what inspires them.

De belofte In good hands So far so good Paradise of blue
Blessed Ochtendritueel

A fragrance of beauty

De diepte
Ecce homo Where we meet Klein wonder Tegenstroom
Current
In these arms I In these arms II Pauw, pauw ik hou van jou
Blind vertrouwen II Nieuw leven Zich de das om doen Will do  
Three sides to every story: Yours, mine, and the truth  (yours) Three sides to every story: Yours, mine, and the truth  (truth) Three sides to every story: Yours, mine, and the truth (mine) Untitled (Sc)    
Soft place to land upper part Tijd voor verandering No more drama Untitled (Vw)  
Soft place to land lower part Geraakt De golf Hoping for balance  
Fountain of life Soft place to land II Houvast The silence between us  
De hoop Het gebed De overgave